Blog

Wszechstronny rozwój dziecka w zgodzie z naturą – 5 głównych zasad edukacji waldorfskiej

Wszechstronny rozwój dziecka w zgodzie z naturą – 5 głównych zasad edukacji waldorfskiej

Edukacja waldorfska, to edukacja alternatywna, której twórcą był wybitny filozof Rudolf Steiner. Głównym zadaniem jego pedagogiki jest zrozumienie całościowej istoty człowieka oraz jego harmonijny rozwój w powiązaniu ze światem i społeczeństwem. W tym artykule krótko o 5 głównych zasadach tej edukacji.

1. Być wzorem do naśladowania

Zdaniem Rudolfa Steinera, małe dzieci – od urodzenia do 7 roku życia – rozwijają się i uczą głównie przez naśladowanie.

W wielu europejskich państwach, w tym w Polsce, działają liczne przedszkola i szkoły korzystające z pedagogiki waldorfskiej. Nauczyciel takich placówek powinien być autorytetem i wzorem do naśladowania – zachęcać do pracy i motywować, a nie korzystać z tradycyjnych szkolnych metod jak zastraszanie czy zła ocena. Dorosły nie ma prawa podnosić głosu na dziecko i w razie gdy dziecko np. nie wykonało zadania, powinien spokojnie je wytłumaczyć, starając się zaciekawić i pobudzić dziecko do kreatywności, a nie karać czy krzyszeć.

2. Zasada wzajemnego szacunku

Program nauczania jest tworzony w taki sposób, by maksymalnie wspierać naturalne fazy rozwoju dziecka jako jednostki oraz klasy/grupy jako całości. Zdaniem Steinera ważnym jest to, by uważnie obserwować dziecko, wsłuchiwać się w jego naturę. W szkołach waldorfskich dzieci są nieustannie otoczone sztuką i od samego początku uczą się dwóch-trzech języków obcych. Jednak to co najważniejsze – są wychowywane zgodnie z zasadą wzajemnego szacunku i pielęgnowania relacji z innym człowiekiem.

Badania przeprowadzone w Szwecji porównujące szkoły waldorfskie i państwowe wykazały, że wśród uczniów tych pierwszych antysemityzm i rasizm odrzucało 93% uczniów, podczas gdy w szkołach publicznych tylko 72%.

3. Zasada artystycznego postrzegania

Zdaniem Steinera, na potrzeby dorastającego dziecka można odpowiedzieć jedynie poprzez znalezienie artystycznego sposobu na przedstawienie przedmiotu programu nauczania. W tym celu sam nauczyciel musi wypracować artystyczne postrzeganie swojego przedmiotu. Koncept wychowania przez sztukę i rozwijania artystycznych zdolności dziecka ma w tej pedagogice wiodącą rolę. Dlatego w programie nauczania akcent stawiany jest na plastyczne, muzyczne, teatralne zajęcia, które mają pomóc w ukształtowaniu samodzielnego, kreatywnego umysłu.

4. Rytm jako podstawa harmonijnego życia 

Wielką rolę w pedagogice waldorfskiej odgrywa eurytmia, czyli sztuka ruchuDobre poczucie rytmu w tym kontekście jest rozumiane głębiej – jako umiejętność uporządkowania życia. Zajęcia rytmiczne powinny pomóc dziecku zrozumieć koncepcję upływającego czasu, ale razem z tym poczucia kontroli nad nim. Temu też służy organizacja dnia w przedszkolu/szkole – dziecko spontanicznie, ale też naturalnie przechodzi z jednej aktywności do drugiej. Rok przedszkolny toczy się w rytmie zmian natury: zmieniających się dni, tygodni, miesięcy, pór roku oraz świąt.

Zajęcia rytmiczne powinny pomóc dziecku zrozumieć ideę upływu czasu, ale razem z tym nauczyć panowania nad nim.

5. Zasada swobodnej zabawy

To, że zabawa odgrywa niezwykle ważna rolę dla rozwoju małego dziecka wie już każdy. Jednak w czasach kiedy powstawała pedagogika waldorfska nie było to tak oczywiste. Steiner mówił o niezbędności nie tyle faktu samej zabawy, co wartości zabawy spontanicznej, niekontrolowanej przez nauczyciela czy rodzica. Zabawa powinna przygotować dziecko do podejmowania własnych decyzji, rozwinąć nawyki koncentracji i intuicji, nauczyć rozwiązywania problemów i umiejętności samodzielnego myślenia. 

Napiszcie w komentarzach, czy podobają się Wam zasady edukacji waldorfskiej, czy chcielibyście oddać swoich dzieci do placówki korzystającej z tej pedagogiki lub może już sami stosujecie te zasady w wychowaniu swoich dzieci? 

Stosujemy na naszej stronie pliki cookie, więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Zaloguj się

Menu

Twój koszyk

Nie ma produktów w Twoim koszyku