Interdyscyplinarny konkurs dla debiutujących twórców

Tworzysz do szuflady? Czas to zmienić! Zadebiutuj wśród szerokiej grupy odbiorców jako autor utworu literackiego, muzycznego lub formy graficznej, biorąc udział w konkursie Mecenat pomelody. Naszym celem jest promowanie sztuki przeznaczonej dla dzieci w wieku 0-6 lat, która traktuje najmłodszego odbiorcę z szacunkiem i dba o najwyższą jakość kierowanych do niego treści.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym czekamy na nadesłanie tekstów literackich, a w drugim – form graficznych i muzyki inspirowanej wspomnianym tekstem.

Nagroda: 3000 zł za każdą wybraną pracę

Znamy zwycięzców dwóch kategorii

Sklep z muzyką - Nadia Wanot (tekst)
Marta Staciwa (forma graficzna)

Etap II - Muzyka

Utwór muzyczny

Skomponuj dowolną muzykę inspirowaną tekstem literackim, który wygrał w I etapie naszego konkursu. Możesz ją do nas wysłać w formie zapisu nutowego lub dźwiękowego, dołączając plik do formularza zgłoszeniowego.

Zgłoś swój udział w 2 prostych krokach

Krok 1:

Zaprezentuj swoje podejście do sztuki i opowiedz nam o dziele w formie postu lub rolki w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok), oznaczając zamieszczony wpis hasztagiem #mecenatpomelody.

Krok 2:

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, zawierając w nim link do wyżej wspomnianej prezentacji.

Harmonogram konkursu

Etap I

Utwór literacki

6.03.2024 - 20.03 2024

Ogłoszenie wyników I etapu

21.03.2024

 

Etap II (forma graficzna)

22.03.2023 - 19.04.2024

Ogłoszenie wyników II etapu

23.04.2024

 

Etap II (muzyka)

22.03.2023 - 23.05.2024

Ogłoszenie wyników II etapu

27.05.2024

Zwycięzcy wraz z zespołem pomelody wezmą udział we wspólnej pracy nad produktem. Jej celem będzie wydanie (w formie cyfrowej lub fizycznej) powstałego dzieła.

FAQ

Ogólne

Czy mogę zgłosić więcej niż jeden utwór? 

Tak, można wysłać dowolną ilość prac.

 

Czy mogę zgłosić się w więcej niż jednej kategorii? 

Tak, można się zgłosić w dowolnej ilości kategorii. 

 

Czy zgłoszone utwory będą modyfikowane przed wydaniem? 

Po rozstrzygnięciu konkursu zwycięzcy wraz z zespołem pomelody wezmą udział we wspólnej pracy nad produktem, a proces ten może się wiązać z drobnymi poprawkami. Jego celem będzie wydanie (w formie cyfrowej lub fizycznej) powstałego dzieła. 

 

Co z utworami, które nie wygrają? 

Nie będą one w żaden sposób wykorzystane, a ich autorzy zachowają pełne prawa autorskie i będą mogli je wydać we własnym zakresie lub zgłosić w kolejnych konkursach.

 

Czy przewidujecie więcej niż jedną nagrodę w każdej z kategorii? 

Nie, nagrody pieniężne są przewidziane tylko dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

 

Na kiedy przewidujecie publikację wygranego dzieła? 

Publikację planujemy w lecie 2024 roku.

Etap 1

Jakiej długości powinien być zgłoszony tekst? 

Nie ma limitu znaków.

 

Czy można zgłaszać zarówno teksty prozą, jak i wierszem?

Oczywiście, wszystkie formy dozwolone.

 

Czy muszę przesłać cały tekst, czy tylko fragment? 

Ze względu na specyfikę pracy nad produktem wymagamy ukończonych tekstów literackich.

 

Etap 2 muzyka

W jakiej formie zgłaszam muzykę do konkursu?

Można ją wysłać w formie zapisu nutowego lub dźwiękowego.

 

Czy konieczne jest nagranie utworu? 

Nie, wystarczy zapis nutowy.

 

Czy są jakiekolwiek ograniczenia dotyczące muzyki (długość utworu, instrumentarium itd.)? 

Nie, pozostawiamy pełną dowolność twórcom.

 

Czy muszę przesłać cały, skończony utwór, czy tylko jego wybrany fragment?

Ze względu na specyfikę pracy nad produktem wymagamy ukończonego utworu muzycznego.

 

Etap 2 grafika

W jakiej formie mogę zgłosić formę graficzną do konkursu? 

Możesz to zrobić, tworząc plik o dowolnym formacie. Załącz go w formularzu.

 

Czy forma graficzna zgłaszana do konkursu musi być ilustracją przeznaczoną do druku? 

Nie, dopuszczamy także inne kreatywne formy graficzne.

 

Czy muszę przesłać całość dzieła (np. komplet ilustracji) czy wystarczy reprezentatywny fragment? 

Ze względu na specyfikę pracy nad produktem wymagamy kompletnej formy graficznej.

 

Zaloguj się

Menu

Twój koszyk

Nie ma produktów w Twoim koszyku