Blog

Jak muzyka wpływa na rozwój dziecka?

Jak muzyka wpływa na rozwój dziecka?

Czy wiesz, że Albert Einstein nauczył się grać na skrzypcach jako małe dziecko, co, jak twierdzą naukowcy, miało ogromny wpływ na jego dalsze sukcesy naukowe? 
Badania mózgu Einsteina pokazało, że miał on niezwykle mocne powiązania neuronów w mózgu. Co więcej, badania neurofizjologiczne udowodniły, że wczesne muzykowanie (przed ukończeniem siódmego roku życia) powoduje rzeczywiste fizyczne zmiany w strukturze i funkcji mózgu każdego człowieka.

To, że muzykowanie ma ogromny wpływ na rozwój człowieka wiadomo już dawno. A współczesne technologie, które pozwalają na bardziej szczegółowe badania, tylko to potwierdzają. Jednak dopiero stosunkowo niedawno odkryliśmy, że aby muzyka przyniosła jak najwięcej korzyści – musi zacząć się pojawiać w życiu dziecka bardzo wcześnie, a czas od urodzenia się do 7 roku życia jest tutaj kluczowy.


Jak muzyka wpływa na rozwój dziecka?


1. Wczesne muzykowanie polepsza koordynację między półkulami mózgu, co z kolei poprawia mechanizm regulacji emocji. To też zwiększa zdolność dziecka do radzenia sobie z frustracją, zwiększa odporność na stres.

2. Nawet krótki trening muzyczny powoduje wzrost przepływu krwi do mózgu. Uważa się, że skutkuje to między innymi lepszą zdolnością przetwarzania języka. W marcu 2018 roku w National Institutes of Health Kennedy Center Workshop on Music and the Brain panel naukowców zwrócił uwagę na wyniki badań pokazujące, że już od niemowlęctwa dzieci reagują na muzykę, a to doświadczenie znacząco przyczynia się do rozwoju języka. Grupa zauważyła również, że muzyka wspiera rozwój innych funkcji poznawczych, w tym uwagi, percepcji wzrokowo-przestrzennej i innych.

3. Muzykowanie nie tylko aktywuje mózg, ale także wpływa na jego rozwój. Ogólnie rzecz biorąc, mózgi muzyków mają więcej połączeń neuronowych niż mózgi niemuzyków. Muzycy mają lepszą pamięć, umiejętności słuchowe i elastyczność poznawczą. Wszystkie te funkcje mózgu są wzmocnione dzięki neuroplastyczności.

4. Na Światowej Konferencji na temat uczenia się, nauczania i przywództwa edukacyjnego, która odbyła się w 2012 r., udostępniono wyniki badań z wielu źródeł. Okazało się, że aktywne zaangażowanie dziecka w muzykę może mieć wiele pozytywnych skutków, w tym na: umiejętności percepcyjne, językowe i umiejętność czytania, pisania i liczenia, rozwój intelektualny, uwagę i koncentrację, rozwój fizyczny i zdrowie.

5. Muzykowanie w grupie, gra na instrumentach, śpiew, itp., prowadzą do poczucia spełnienia, a także do wzrostu samooceny. Dalsze korzyści mogą obejmować zwiększoną pewność siebie, wytrwałość w pokonywaniu frustracji, gdy nauka jest trudna i rozwój samodyscypliny. Współpracując z Miami Music Project, Community Based Research Institute na Florida International University przeprowadził badanie, w którym przyjrzano się, jak programy muzyczne w szkołach wpływają na 5 czynników rozwoju społecznego: kompetencje, pewność siebie, opiekę, charakter i więź. W badaniu wzięło udział 180 dzieci w wieku od 8 do 17 lat przez okres trzech lat. Te dzieci uczestniczyły w orkiestrowym modelu nauczania muzyki. Wyniki przedstawione w lutym 2019 r. pokazały, że ci uczniowie wykazali znaczny wzrost we wszystkich 5 czynnikach rozwoju.

_____

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak muzyka wpływa na mózg, obejrzyj ten film – https://youtu.be/43I_PHyb_K8 – w którym Nina Kraus-Hugh Knowles, profesor neurobiologii, fizjologii i nauk o komunikacji na Uniwersytecie Northwestern – opisuje potężne neurobiologiczne korzenie muzyki tkwiące w najgłębszych obszarach naszego mózgu.

Zaloguj się

Menu

Twój koszyk

Nie ma produktów w Twoim koszyku